Νικόλαος Κωνσταντίας

Image

Ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας Νικόλαος (Κύπρου) αναφέρεται από τον Στέφανο Λουζινιανό ότι κατείχε τον θρόνο κατά τα μέσα του 5ου αιώνα, κι ότι παρέστη στην Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνος (451), όπου πέτυχε να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της Εκκλησίας της Κύπρου. Όμως στα Πρακτικά της συνόδου εκείνης ως μετέχων αρχιεπίσκοπος Κύπρου αναφέρεται ο Ολύμπιος*.