Νικολάτος Μύρων

Image

Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου από το 2014 έως και το 2020.

 

Γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 18 Οκτωβρίου του 1952. Γόνος οικογένειας δικηγόρων της Λάρνακας.

 

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (London School of Economics and Political Science) και είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής και μεταπτυχιακού διπλώματος Νομικής. Επίσης κατέχει τον τίτλο του Barrister, του Middle Temple, Λονδίνου.

 

Άσκησε δικηγορία από το 1979 μέχρι το 1986. Τον Οκτώβριο του 1986 διορίστηκε Επαρχιακός Δικαστής και αργότερα προήχθη σε Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή και Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου. Υπηρέτησε ως Διοικητικός Πρόεδρος σε όλα τα Επαρχιακά Δικαστήρια της Κύπρου. Την 1ην Δεκεμβρίου 2004 διορίστηκε Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και στις 25 Ιουλίου 2014, διορίστηκε Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Από τη θέση αυτή αφυπηρέτρησε στις 18 Ιουνίου 2020. Για την ίδια περίοδο είναι και ex officio Μέλος και Πρόεδρος, αντίστοιχα, του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.

 

Υπηρέτησε ως εκλελεγμένος Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών Κύπρου. Έγραψε διάφορα άρθρα και μελέτες νομικού περιεχομένου. Είναι Μέλος της Επιτροπής Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Μιλά την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και γνωρίζει την Πορτογαλική και τη Γαλλική γλώσσα.

 

Είναι νυμφευμένος με την  Άντρη Λαζαρίδου και είναι πατέρας από τον πρώτο του γάμο δύο θυγατέρων, της Δάφνης και της Σοφίας. Η Δάφνη είναι δικηγόρος της Δημοκρατίας και η Σοφία είναι δικηγόρος.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image