Αποδήμων Υπηρεσία

Image

Υπηρεσία που υπάγεται στο υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει ως σκοπό την εξασφάλιση συνεχούς και στενής επαφής με τους απόδημους Κυπρίους, την μεταξύ τους συντήρηση της εθνικής ταυτότητας και της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διατήρηση της αγάπης και του ενδιαφέροντός τους για την Κύπρο και την εξυπηρέτηση των συναφών προβλημάτων και αναγκών.

 

Η Υπηρεσία Αποδήμων άρχισε να λειτουργεί από 1η Ιανουαρίου 1977 με απόφαση του προέδρου Μακαρίου. Η Υπηρεσία Αποδήμων υπαγόταν, μέχρι τον Απρίλιο του 1981, στο υπουργείο Προεδρίας.

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος της Υπηρεσίας αυτής, δεδομένης της τεράστιας σημασίας των 300.000 Κυπρίων που ζουν στο εξωτερικό (βλ. λήμμα απόδημοι Κύπριοι). Η δράση της Υπηρεσίας Αποδήμων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 

α) Τον καταρτισμό αρχείου αποδήμων.

 

β) Την επαφή και επικοινωνία με όλους τους απόδημους Κυπρίους και την εξυπηρέτηση των ποικίλων κοινωνικών και εκπαιδευτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

 

γ) Τη σύγκληση τοπικών, περιφερειακών και παγκοσμίων συνεδρίων και συσκέψεων, για τη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με τους απόδημους και την Κύπρο.

 

δ) Την έκδοση του διμηνιαίου περιοδικού Η Κύπρος μας, που αποτελεί το κυριότερο μέσο επικοινωνίας της Υπηρεσίας με τις μάζες των Κυπρίων αποδήμων. Η Υπηρεσία συμβάλλει επίσης στην έκδοση του εβδομαδιαίου διαφωτιστικού δελτίου Αδούλωτη Κύπρος.

 

ε) Την οργάνωση περιοδειών καλλιτεχνικών συγκροτημάτων και εκθέσεων πολιτιστικού περιεχομένου.

 

στ) Την παροχή βοήθειας προς τις κυπριακές παροικίες για τη διατήρηση της μητρικής γλώσσας και της εθνικής,   θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.  

 

ζ) Την ενίσχυση των προσπαθειών για την ίδρυση παροικιακών κέντρων, εντευκτηρίων και βιβλιοθηκών

 

η) Την οργάνωση τακτικών επισκέψεων/ εκδρομών ομογενών στην Κύπρο και φιλοξενίας παιδιών αποδήμων Κυπρίων.

 

θ) Την ενθάρρυνση οικονομικών επενδύσεων στην Κύπρο.

 

ι) Γενικά, την ανάληψη πρωτοβουλίας και την εξεύρεση τρόπων για την παντοειδή εξυπηρέτηση των αποδήμων Κυπρίων σε συνεργασία με τις κατά τόπους κυπριακές προξενικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα υπουργεία ή υπηρεσίες, και τον συντονισμό προσπαθειών σ' εκείνες τις περιπτώσεις όπου απαιτείται η ενεργοποίηση και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών ή τμημάτων.