Ραδιομαραθώνιος

Το ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος

Image

Το Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος είναι μη Κυβερνητικός Εθελοντικός Οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1991 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας R.S.L. Radio Super (FM) Ltd. Ενεγράφη στις 20 Νομεβρίου 1990  με καταστατική πράξη ως αναγνωρισμένος εθελοντικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

 

Λανίτης 

O πρωτεργάτης της ιδέας δημιουργίας του Ραδιομαραθωνίου ήταν ο αείμνηστος Ευαγόρας Λανίτης (κύριος μέτοχος μαζί με άλλους επιχειρηματίες της εταιρείας R.S.L. Radio Super (F.M) Ltd) που κατόπιν πρωτοβουλίας ομάδας δημοσιογράφων του τότε ραδιοφωνικού σταθμού Σούπερ FM (ιδιοκτησίας της εταιρείας R.S.L. Radio Super (F.M.) Ltd) τον  Νοέμβριο 1990 προκήρυξε  Ραδιομαραθώνιο με σκοπό την συλλογή χρημάτων για παροχή οικονομικής βοήθειας για την επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο των παιδιών με  ειδικές ανάγκες.

 

Από τον πρώτο έρανο που έγινε τότε συλλέχθηκε  το ποσό των £322.373,51. Μετά την επιτυχία αυτού του πρώτου Ραδιομαραθωνίου αποφασίστηκε όπως το ποσό που μαζεύτηκε να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό με απώτερο σκοπό την δημιουργία μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος το οποίο θα διαχειριζόταν – μέσω ανεξάρτητης διαχειριστικής επιτροπής – τα οποιαδήποτε χρηματικά ποσά θα μαζεύονταν.

 

Ο Ιδρυτής μαζί με τον δικηγόρο Χρύση Δημητριάδη συνέταξαν στις 22 Νοεμβρίου 1990 την ιδρυτική πράξη και στην συνέχεια ενέγραψαν τον Ραδιομαραθώνιο στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων (Αρ. μητρώου 65).

 

Ο Ραδιομαραθώνιος θεωρείται πλέον νομικό πρόσωπο (μη κερδοσκοπικός οργανισμός).

 

Σκοπός

(α) Στο καταστατικό του Ιδρύματος καθορίζονται οι στόχοι, οι δικαιούχοι βοήθειας ο τρόπος διαχείρισης και η Διαχειριστική Επιτροπή. Η διαχείριση των πόρων του Ιδρύματος ασκείται από την Διαχειριστική  Επιτροπή που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του R.S.L. Radio Super (FM) Ltd.

 

Σύμφωνα με το καταστατικό οι σκοποί του Ιδρύματος είναι οι ακόλουθοι:

  • Παροχή οικονομικής βοήθειας στους δικαιούχους για ιατρική, φαρμακευτική ή τεχνική παρέμβαση που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των παιδιών με ειδικές ανάγκες και στην επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο
  • Παροχή οικονομικής βοήθειας στους δικαιούχους για επιστημονική έρευνα που θα οδηγήσει στην επίλυση προβλημάτων επανένταξης
  • Παροχή οικονομικής βοήθειας στους δικαιούχους για σεμινάρια ή άλλες ομαδικές δραστηριότητες που σαν σκοπό έχουν την ψυχολογική ή άλλη προετοιμασία των παιδιών με ειδικές ανάγκες.
  • Παροχή οικονομικής βοήθειας άμεσα ή έμμεσα που να προάγει την ευημερία των δικαιούχων.  

 

Πόροι

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρυτή του Ραδιομαραθωνίου, δηλαδή του R.S.L. Radio Super (FM) Ltd., ορίζει τους διοργανωτές των εκδηλώσεων του θεσμού, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης και της κάλυψης του κόστους όλων των εκδηλώσεων με σκοπό την συλλογή χρημάτων για τις ανάγκες του.

 

Η ίδια η Διαχειριστική Επιτροπή δεν προβαίνει σε εκδηλώσεις για συλλογή χρημάτων παρότι, τούτο δεν αποκλείεται από το  καταστατικό,  είναι δε  δυνατό και επιτρεπτό να δέχεται εισφορές και δωρεές, περιλαμβανομένης   κινητής και ακίνητης περιουσίας.

 

Το κράτος δεν παρέχει στο Ίδρυμα καμία απολύτως οικονομική βοήθεια όπως συμβαίνει με άλλους εθελοντικούς οργανισμούς και Ιδρύματα.  Έτσι οι πόροι του Ιδρύματος δεν μπορούν να ισοσκελισθούν με τις ανάγκες ή έστω με το ύψος του ποσού που απαιτείται για την ικανοποίηση των αιτημάτων που υποβάλλονται.

 

 

Πηγή: 

  1. Ιδρυμα Ραδιομαραθώνιος

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image