Μηλιάς γεφύρι

Image

Το γεφύρι της Μηλιάς, βρίσκεται 2 χιλιόμετρα περίπου από την κοινότητα των Πλατρών, ανάμεσα στα χωριά Πλάτρες και Πέρα Πέδι. Πρόκειται για ένα μονότοξο πέτρινο γεφύρι κτίσμα της μεσαιωνικής περιόδου. Το γεφύρι κτίστηκε με σκοπό να γεφυρώσει τον Κρυό ποταμό και να ενώσει τα δυο χωριά. 

Το γεφύρι κατά τον μεσαίωνα ένωνε τον δρόμο για τα δύο χωριά και γεφύρωνε τον ποταμό Κρυό όπως και σήμερα.