Ιωαννίκιος Β' επίσκοπος

Image

Επίσκοπος Κιτίου από τον Μάρτιο του 1704, οπότε διαδέχθηκε στον θρόνο τον θείο του Ιωαννίκιο Α' Ζωγράφο, μέχρι το 1709.  Ο επίσκοπος αυτός είναι, πιθανότατα, εκείνος που ενήργησε, μαζί με τους άλλους δυο Κυπρίους επισκόπους κατά το 1705, ώστε να καθαιρεθεί από το οικουμενικό πατριαρχείο ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γερμανός Β', που είχε κατηγορηθεί για πολλές παρανομίες. Προς τούτο, οι τρεις επίσκοποι χρειάστηκε να ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη, όπου τεκμηρίωσαν τις κατηγορίες κατά του αρχιεπισκόπου.