Αναστασιάδου Βασιλική

Image

Η Βασιλική Αναστασιάδου γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 3 Μαΐου 1958. Σπούδασε Νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (LLM in European Union Law) του Πανεπιστημίου του Leicester.
Εργάστηκε ως ασκούμενη δικηγόρος και απέκτησε άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

 

Βουλή

Το 1983 διορίστηκε Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών στην Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ανήλθε σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας της υπηρεσίας αυτής. Το 1999, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης Πρώτου Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, που κατείχε, της ανατέθηκε ο συντονισμός της έκτακτης υπηρεσίας της Βουλής που ανέλαβε το έργο για την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο. Το 2002 διορίστηκε Διευθύντρια της νεοσυσταθείσας τότε Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, θέση από την οποία εργάστηκε για την επιτυχή ολοκλήρωση της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο μέχρι την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. To 2007 διορίστηκε Διευθύντρια της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και το 2013 Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων.


Από τη θέση της Γραμματέως Κοινοβουλευτικών Επιτροπών η κ. Αναστασιάδου διετέλεσε γραμματέας σημαντικού αριθμού κοινοβουλευτικών επιτροπών μεταξύ των οποίων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Άμυνας, Νομικών, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και για μία περίπου δεκαετία Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.


Ως Διευθύντρια της Υπηρεσίας των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ασχολήθηκε με την προώθηση, τον συντονισμό και τη διεκπεραίωση του Νομοθετικού Έργου και του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου καθώς και με τη διοίκηση της υπηρεσίας που ασχολείται με την υλοποίηση του έργου αυτού.
Από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής, πρόσθετα με τα πιο πάνω, εργάστηκε για την προώθηση της Κοινοβουλευτικής Διπλωματίας, την επιτυχή υλοποίηση του συνολικού κοινοβουλευτικού έργου καθώς και την στήριξη όλων των δραστηριοτήτων του Σώματος και του Προέδρου του. Υπήρξε η διοικητική προϊσταμένη όλου του προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων.


Κατά τα διάρκεια της υπηρεσίας της στη Βουλή των Αντιπροσώπων η κ. Αναστασιάδου διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο με την συμβολή της στην αναθεώρηση του Κανονισμού
της Βουλής των Αντιπροσώπων και την συμπερίληψη σ’ αυτόν διατάξεων αναφορικά με τη Σύσκεψη Αρχηγών των Κομμάτων.


Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων του τραπεζικού συστήματος της χώρας συνέβαλε σημαντικά στην επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των πολιτικών κομμάτων στη Βουλή ώστε να καταστεί δυνατό να προωθηθούν νέα νομοθετικά μέτρα που ήταν κρίσιμα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.


Εργάστηκε για τη θέσπιση και υλοποίηση του Πρωτοκόλλου Μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Πρόσβαση στο Υλικό του Φακέλου της Κύπρου που συγκεντρώθηκε ή/και χρησιμοποιήθηκε από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων και βρίσκεται κατατεθειμένο στα αρχεία της. Τον Απρίλιο του 2016 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Υπηρεσιακών Παραγόντων της Βουλής των Αντιπροσώπων η οποία συνεργάστηκε με την αντίστοιχη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων με στόχο την καταγραφή, ταξινόμηση και ψηφιοποίηση του πιο πάνω υλικού. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού αυτού παραδόθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων στις 15 Ιουλίου 2017.

 

Υπουργός 
Η κ. Αναστασιάδου, διοριζόμενη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων από την 1η Μαρτίου 2018 έως την 1η Δεκεμβρίου 2019.


Ως Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προώθησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στις δημόσιες μεταφορές περιλαμβανομένης της δημοσίευσης της διαδικασίας προσφορών για τις νέες συμβάσεις για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές. Επίσης προώθησε με επιτυχία τη διαδικασία για τη δημιουργία μίας νέας ιδιωτικής εταιρείας με μοναδικό ιδιοκτήτη το κράτος, που θα παρέχει υπηρεσίες αεροναυτιλίας και γενικά υποστήριξε την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Ακαδημαικά 
Το Μάρτιο του 2020 διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Αριστείας και Έρευνας Ερατοσθένης, για την παρακολούθηση της γης και του περιβάλλοντος από το διάστημα.


Από την 1η Ιουνίου του 2020 έχει διοριστεί ως ένα από τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατόπιν επιλογής της από τη Σύγκλητο. Είναι Πρόεδρος των Επιτροπών Προσωπικού και Κανονισμού.

 

Στις 29 Ιουνίου 2021 διορίστηκε από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη μέλος Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

 

Τραγούδι 
Σε μία πιο καλλιτεχνική νότα κατά τη διάρκεια των μαθητικών και φοιτητικών της χρόνων ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με τη μουσική και ιδιαίτερα με το έντεχνο τραγούδι. (Βλέπε Βίντεο)  Μετά την τουρκική εισβολή ερμήνευσε μελοποιημένα ποιήματα εμπνευσμένα από την τραγωδία του 1974. Το 1977 εκπροσώπησε την Κύπρο στο φεστιβάλ τραγουδιού του Έντμοντον, στον Καναδά, στο πλαίσιο των Κοινοπολιτειακών Αγώνων.


Είναι παντρεμένη με τον Στέλιο Αναστασιάδη και έχει μία κόρη και ένα γιο.

Φώτο Γκάλερι

Image