Σωτηρίου Άνδρος

Πρόεδρος των Βετεράνων Β Παγκοσμίου Λεμεσού

Image

Διετέλεσε πρόεδρος των Βετεράνων Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου Λεμεσού.

Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1919. Αφού ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές προσελήφθη στο Τμήμα Δημοσίων έργων το 1938. Λόγω της εξαιρετικής του υπηρεσίας ανήλθε πολλές κλίμακες τού Τμήματος και αφυπηρέτησε το 1979 από τη θέση τού Ανωτέρου Τεχνικού.

 

Κατά τη διάρκεια τού Β Παγκοσμίου Πολέμου εντάχθηκε στην «Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη» και ανέλαβε την κατασκευή αεροδρομίων για την αεράμυνα της Κύπρου, λαμβάνοντας τον βαθμό τού Λοχαγού. Επίσης πολέμησε στην Αίγυπτο στις μάχες της Ερήμου κατά των ναζιστικών δυνάμεων τού Ρόμμελ, όπου κατέστρεψε ένα άρμα των Γερμανών, αφού είχε εκπαιδευτεί στα εκρηκτικά. Μετά τη λήξη τού πολέμου αποστρατεύτηκε και συνέχισε να υπηρετεί στο Τμήμα Δημοσίων Έργων. Ήταν ο ιδρυτής τού Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Βλέπε λήμμα: Ένωση Κυπρίων Αποστράτων

 

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. έχοντας πρόσβαση στις αποθήκες των Βρετανών, προμήθευε εκρηκτικά και άλλες στρατιωτικές προμήθειες προς τους αγωνιστές, αν και δεν ήταν εντεταγμένος σε αυτή λόγω της θέσης του. Έχοντας πρόσβαση στη στρατιωτική αποθήκη και επειδή ο Βρετανός υπεύθυνος ήταν παλαιότερα εκπαιδευόμενος του, κατάφερνε να εξασφαλίζει τις εκρηκτικές ύλες μεταφέροντας τις μέσα στις βράκες των εργατών.

 

Κατά τις Διακοινοτικές Ταραχές του 1963/4 κατετάγη στην Εθνική Φρουρά προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στη διδασκαλία της κατασκευής εκρηκτικών και μάλιστα έγινε Γενικός Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών. Ίδρυσε και δίδαξε από το 1964 έως το 1977 στη Σχολή Στελεχών Πολιτικής Αμύνης. Επίσης υπήρξε μέλος της Ανωτάτης Διοικήσεως Πολιτικής Αμύνης (ΑΔΠΑ). Κατά τη διάρκεια της Εισβολής, ως σύνδεσμος μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και Κυπριακής Δημοκρατίας και με τις γνωριμίες του , ως πρώην στρατιωτικός, κατάφερε να μεταφέρει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό του αερολιμένα Λευκωσίας στον δημιουργούμενο αερολιμένα Λάρνακας, εξασφαλίζοντας κατά τις κρίσιμες εκείνες ημέρες την αεροπορική επικοινωνία της Κύπρου με τον υπόλοιπο κόσμο.

 

Ο Άνδρος Σωτηρίου ως Πρόεδρος των Βετεράνων Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου Λεμεσού και ως ενεργός πολίτης με συμμετοχή σε αναρίθμητες κοινωνικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες, έλαβε πολλές τιμές και διακρίσεις διεθνώς.

 

Απεβίωσε στις 4 Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία 102 ετών.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια