ΑΣΔΥΚ

Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου

Image

H Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) ιδρύθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2014 και ενεγράφηκε στο μητρώο του Εφόρου Συντεχνιών στις 13 Ιανουαρίου 2015. Λειτουργεί στον αντίποδα της ΠΑΣΥΔΥ.

 

Η ΑΣΔΥΚ με βάση το καταστατικό της δρα ενάντια στο κομματικό/τραπεζικό/εργοδοτικό κατεστημένο που πλήττει τη Δημόσια Υπηρεσία όσο και κάθε άλλο απλό πολίτη αυτού του κράτους. Αποσκοπεί στον προληπτικό σχεδιασμό σύγχρονης Διοίκησης και βελτίωση του Δημόσιου τομέα μέσω συγκεκριμένων προτάσεων και διαφανούς διαλόγου με την Κυβέρνηση. Εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το τρίπτυχο Δημοκρατία, Διαφάνεια και Διαβούλευση, ενισχύει το ρόλο του Δημόσιου Υπαλλήλου ως ενεργού πολίτη και βελτιώνει τη σχέση του με την Κοινωνία.

 

Στόχοι:

 • Προώθηση της εφαρμογής του ΓΕΣΥ σύμφωνα με τα δεδηλωμένα χρονοδιαγράμματα.
 • Ομαλή μετάβαση του προσωπικού/μελών μας από τα κρατικά νοσηλευτήρια στα νοσηλευτήρια του OKΥΠΥ
 • Επαναφορά των προτάσεων μας για ορθολογική μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας κατόπιν Δημόσιας Διαβούλευσης και ψηφιοποίηση των εργασιών του δημοσίου.
 • Τερματισμό του καθεστώτος εργοδοτουμένων ως Αορίστου Χρόνου στο Δημόσιο και δημιουργία παράλληλης δομής θέσεων προαγωγής για τους συναδέλφους που ήδη υπηρετούν χρόνια με το καθεστώς αυτό.
 • Παρακολούθηση της έκβασης των προσφυγών που έχουν κατατεθεί από μέλη της ΑΣΔΥΚ στο Διοικητικό Δικαστήριο.
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων σε θέματα που τους αφορούν μέσα από διαλέξεις οι οποίες θα υλοποιηθούν από τον Νομικό Σύμβουλο της Συντεχνίας.
 • Διεκδίκηση ισότιμης συμμετοχής μας στη χάραξη πολιτικής μέσω της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) σε συνεργασία με άλλες ανεξάρτητες συντεχνίες.

 

Η ΑΣΔΥΚ διοικείται από τα πιο κάτω όργανα:

 1. Τη Γενική Συνέλευση που είναι  και το ανώτατο όργανο της Συντεχνίας
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι το διαχειριστικό όργανο της Συντεχνίας.
 3. Το Συμβούλιο των Προέδρων των Τμηματικών Κλαδικών Συμβουλίων το οποίο λαμβάνει αποφάσεις για ειδικότερα θέματα που κατά καιρούς επηρεάζουν τα μέλη της Συντεχνίας
 4. Τα Τμηματικά Κλαδικά Συμβούλια τα οποία επιλαμβάνονται θεμάτων στους χώρους εργασίας όπου δραστηριοποιούνται.