Μαραθάσα

Πληθυσμός και οικισμοί

Image

Η Μαραθάσα περιλαμβάνει 14 χωριά (όλα ελληνοκυπριακά), από τα οποία τα 8 περιλαμβάνονται στην επαρχία Λευκωσίας και τα 6 στην επαρχία Λεμεσού. Τα χωριά αυτά είναι τα ακόλουθα:

 

Επαρχία Λευκωσίας:  Γερακιές, Καλοπαναγιώτης, Κάμπος, Μηλικούρι, Μουτουλλάς, Οίκος, Πεδουλάς και Τσακκίστρα.

 

Επαρχία Λεμεσού:  Άγιος Δημήτριος, Καμινάρια, Λεμίθου, Παλαιόμυλος, Πρόδρομος και Τρεις Ελιές.

 

Τα χωριά της Μαραθάσας, λόγω κυρίως του βουνίσιου και απότομου ανάγλυφού τους, της περιορισμένης καλλιεργήσιμης γης και της γεωγραφικής τους απομόνωσης επλήγησαν από την αστυφιλία, ιδιαίτερα από το 1946 και μετά. Το 1946 οι κάτοικοι της Μαραθάσας ήσαν 8.545 που μειώθηκαν στους 7.948 το 1960, στους 6.082 το 1973, στους 4.341 το 1982, στους 2.871 το 1992 και στους 2.145 το 2001.

 

Σύμφωνα με την επίσημη απογραφή πληθυσμού του 1982, ο πληθυσμός των 14 χωριών της Μαραθάσας είχε ως ακολούθως:

 

Χωριό Κάτοικοι
01. Κάμπος 739
02. Καλοπαναγιώτης 580
03. Μουτουλλάς 525
04. Πεδουλάς 494
05. Γερακιές 330
06. Πρόδρομος 318
07. Λεμίθου 252
08. Οίκος 241
09. Καμινάρια 217
10. Τσακκίστρα 156
11. Μηλικούρι 145
12. Άγιος Δημήτριος 132
13. Τρεις Ελιές 129
14. Παλαιόμυλος 83

 

Σύμφωνα με την επίσημη απογραφή πληθυσμού του 1992, ο πληθυσμός των 14 χωριών της Μαραθάσας είχε ως ακολούθως:

 

Χωριό Κάτοικοι
01. Κάμπος 557
02. Καλοπαναγιώτης 328
03. Μουτουλλάς 401
04. Πεδουλάς 293
05. Γερακιές 168
06. Πρόδρομος 208
07. Λεμίθου 167
08. Οίκος 213
09. Καμινάρια 138
10. Τσακκίστρα 136
11. Μηλικούρι 76
12. Άγιος Δημήτριος 73
13. Τρεις Ελιές 80
14. Παλαιόμυλος 33

 

Σύμφωνα με την επίσημη απογραφή πληθυσμού του 2001, ο πληθυσμός των 14 χωριών της Μαραθάσας είχε ως ακολούθως:

 

Χωριό Κάτοικοι
01. Κάμπος 426
02. Καλοπαναγιώτης 287
03. Μουτουλλάς 294
04. Πεδουλάς 191
05. Γερακιές 123
06. Πρόδρομος 141
07. Λεμίθου 108
08. Οίκος 186
09. Καμινάρια 93
10. Τσακκίστρα 107
11. Μηλικούρι 39
12. Άγιος Δημήτριος 56
13. Τρεις Ελιές -
14. Παλαιόμυλος -