Μαραθάσα

Γεωργία

Image

Η γεωργία υπήρξε από τα αρχαία χρόνια η κύρια απασχόληση των κατοίκων της Μαραθάσας. Υπολογίζεται ότι το 98% περίπου της καλλιεργήσιμης γης της καλλιεργείται με μόνιμες φυτείες, κυρίως φυλλοβόλα οπωροφόρα δέντρα, των οποίων η καλλιέργεια ευνοείται από τις κλιματικές συνθήκες, και αμπέλια. Αναλυτικά οι κυριότερες καλλιέργειες στην περιοχή έχουν ως ακολούθως:

 

ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

 

Η αρδευόμενη έκταση στη Μαραθάσα ανέρχεται περίπου στα 440 εκτάρια, η δε άρδευση γίνεται από πηγές και διατρήσεις, από τα φράγματα του Προδρόμου και του Καλοπαναγιώτη, και από τη χρησιμοποίηση του νερού των ποταμών που ρέουν στην περιοχή.

 

Οι αρδευόμενες εκτάσεις περιλαμβάνουν κυρίως φρουτόδεντρα, εσπεριδοειδή, δέντρα ξηρών καρπών, ελιές και λίγα λαχανικά.

 

(α) Φρουτόδεντρα: Τα κυριότερα φρουτόδεντρα που καλλιεργούνται είναι οι κερασιές, οι μηλιές, οι αχλαδιές, οι δαμασκηνιές και οι ροδακινιές. Σε μικρότερη έκταση καλλιεργούνται οι κυδωνιές, τα ακτινίδια, οι χρυσομηλιές, οι καϊσιές, οι συκιές και οι μεσπιλιές.

 

Οι μεγαλύτερες εκτάσεις φρουτοδέντρων βρίσκονται στα χωριά Μουτουλλάς, Πρόδρομος, Πεδουλάς, Κάμπος, Καλοπαναγιώτης, Τσακκίστρα, Λεμίθου και Άγιος Δημήτριος.

 

(β) Εσπεριδοειδή:  Τα καλλιεργούμενα εσπεριδοειδή περιλαμβάνουν κυρίως λεμονιές, μανταρινιές και πορτοκαλιές. Οι μεγαλύτερες εκτάσεις εσπεριδοειδών βρίσκονται στα χωριά Κάμπος, Καλοπαναγιώτης και Μουτουλλάς.

 

(γ) Δέντρα ξηρών καρπών:  Καλλιεργούνται κυρίως καρυδιές, αμυγδαλιές, πιστακιές και φουντουκιές. Οι μεγαλύτερες αρδευόμενες εκτάσεις ξηρών καρπών βρίσκονται στα χωριά Λεμίθου, Καλοπαναγιώτη, Τρεις Ελιές και Κάμπος.

 

(δ) Ελιές:  Η αρδευόμενη έκταση με ελιές βρίσκεται κυρίως στα χωριά Καλοπαναγιώτης, Κάμπος και Μουτουλλάς.

 

(ε) Λαχανικά:  Η έκταση των λαχανικών είναι πολύ περιορισμένη και περιλαμβάνει κυρίως πατάτες, φασολάκια, τομάτες, φράουλες και κρεμμύδια. Οι μεγαλύτερες εκτάσεις λαχανικών βρίσκονται στο χωριό Κάμπος.

 

ΞΗΡΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 

Οι κυριότερες ξηρικές καλλιέργειες στην περιοχή της Μαραθάσας είναι τα αμπέλια, οι αμυγδαλιές και οι ελιές.

 

(α) Αμπέλια: Τα περισσότερα αμπέλια στη Μαραθάσα είναι ξηρικά και είναι όλα οινοποιησίμων ποικιλιών. Οι μεγαλύτερες εκτάσεις αμπελιών βρίσκονται στα χωριά Γερακιές, Λεμίθου, Καμινάρια, Κάμπος, Μηλικούρι, Τρεις Ελιές και Καλοπαναγιώτης. Η Μαραθάσα είναι παραδοσιακά γνωστή για διάφορα αμπελουργικά προϊόντα, όπως το κρασί, η ζιβανία και ο σουτζ΄ιούκκος*.

 

(β) Αμυγδαλιές: Η καλλιέργεια της αμυγδαλιάς στα χωριά της Μαραθάσας είναι πολύ περιορισμένη. Οι περισσότερες ξηρικές αμυγδαλιές βρίσκονται   στα χωριά Γερακιές, Κάμπος, Καλοπαναγιώτης, Οίκος, Μουτουλλάς και Πεδουλάς.

 

(γ) Ελιές: Η έκταση των ξηρικών καλλιεργειών ελαιοδέντρων είναι επίσης μικτή και βρίσκεται κυρίως στα χωριά Καλοπαναγιώτης, Οίκος, Μουτουλλάς, Γερακιές, Κάμπος, Μηλικούρι και Πεδουλάς.