Μαραθάσα

Υδρολογία

Image

Τα κυριότερα υδρολογικά χαρακτηριστικά της Μαραθάσας είναι τα εξής:

 

α) Ποταμοί: Στην περιοχή ρέουν οι ποταμοί Σέτραχος, Ξερός  και Κάμπος που χύνονται στον κόλπο της Μόρφου. Επίσης στη Μαραθάσα ρέει το άνω μέρος του ποταμού Διαρίζου και το αργάκι του Καστρουλλιού, παραπόταμος του Ξεροπόταμου. Τόσο ο Διαρίζος όσο και ο Ξεροπόταμος χύνονται στη θαλάσσια περιοχή της Πάφου.

 

β) Πηγές: Στη Μαραθάσα βρίσκονται αρκετές σημαντικές πηγές, οι κυριότερες από τις οποίες είναι το συγκρότημα των πηγών Χάρτζιη, κοντά στο χωριό Πρόδρομος, με μέση ημερήσια απόδοση 1.500 μ³. Άλλες αξιόλογες πηγές είναι η Βρύση του Μουχτάρη  στη Λεμίθου, η Αγία Τριάς στις Γερακιές, οι Ευρετούρες στον Κάμπο, και τα Πλατάνια στον Πεδουλά. Οι πηγές βρίσκονται συνήθως κατά μήκος ή στη διασταύρωση ρηγμάτων.

 

γ) Φράγματα: Στην περιοχή βρίσκονται μόνο δυο φράγματα, εκείνα του Προδρόμου  (έργο του 1962) και του Καλοπαναγιώτη (έργο του 1966).

 

Το φράγμα του Προδρόμου, χωρητικότητας 110.000 μ³, βρίσκεται κοντά στον κύριο δρόμο Προδρόμου - Τροόδους στην τοποθεσία Δαμασκηνάρι. Είναι κτισμένο πάνω στον ποταμό Διαρίζο, κοντά στις πηγές του, και σκοπός του είναι η άρδευση έκτασης γης 23 εκταρίων που καλλιεργείται με φυλλοβόλα δέντρα.

 

Το φράγμα του Καλοπαναγιώτη, που έχει χωρητικότητα 391.000 μ³ , είναι κτισμένο πάνω στον ποταμό Σέτραχο. Σκοπός του είναι η άρδευση έκτασης γης 58 περίπου εκταρίων που καλλιεργείται με διάφορα φρουτόδεντρα.

 

5. Εδάφη: Στην περιοχή της Μαραθάσας απαντώνται τα πυριτιούχα εδάφη και τα φαιοχώματα.

 

Τα φαιοχώματα είναι εδάφη αβαθή τα οποία αναπτύχθηκαν πάνω στις λάβες. Εμφανίζονται μόνο στο βόρειο τμήμα του χωριού Καλοπαναγιώτης καθώς και στα νοτιοδυτικά του χωριού Μηλικούρι.

 

Τα πυριτιούχα εδάφη καταλαμβάνουν ολόκληρη την υπόλοιπη περιοχή της Μαραθάσας. Δημιουργήθηκαν πάνω στα βασικά πυριγενή πετρώματα του Τροόδους, τα οποία είναι θρυμματισμένα λόγω μηχανικής αποσάθρωσης.