«Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου»

Image

Σύγγραμμα ιστορικό για την Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία, γραμμένο στην αγγλική γλώσσα, από τον Τζων Χάκκετ* (John Hackett) (1851 - 1915). Ο Χάκκετ, γιος του στρατηγού Τζων Χάκκετ, ήταν ιερωμένος κι είχε υπηρετήσει στην Κύπρο σαν στρατιωτικός ιερέας μεταξύ 1878 και 1895. Κατά το διάστημα της υπηρεσίας του στην Κύπρο, συγκέντρωσε τον κύριο όγκο του υλικού για τη συγγραφή τη εκκλησιαστικής ιστορίας του νησιού.

 

Το σύγγραμμα του Χάκκετ, με τον αγγλικό του τίτλο: History of the Orthodox Church in Cyprus, εξεδόθη στο Λονδίνο το 1901. Αργότερα το έργο μεταφράστηκε και συμπληρώθηκε από τον Χαρίλαο Ι. Παπαϊωάννου* κι εξεδόθη στην ελληνική γλώσσα σε τρεις τόμους, ως εξής: Τόμος Α', Αθήνα, 1923. Τόμος Β', Πειραιάς, 1927. Τόμος Γ', Πειραιάς, 1932.

 

Το σύγγραμμα αυτό των Χάκκετ - Παπαϊωάννου αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, κι εξακολουθεί να είναι σημαντική πηγή πληροφοριών, δεδομένου μάλιστα ότι έχουν μεν γραφεί και εκδοθεί πολλές πραγματείες για συγκεκριμένες περιόδους της ιστορίας της Κυπριακής Εκκλησίας ή και για συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, αλλά δεν έχει ακόμη συντεθεί και εκδοθεί μια λεπτομερής και πλήρης ιστορία της.

 

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο έργο αυτό των Χάκκετ - Παπαϊωάννου υπάρχουν αναφορές και γεγονότα που ανατρέπονται ή τροποποιούνται από τη νεότερη έρευνα, ενώ απουσιάζουν άλλα.