Ακροπόλεως Γυμνάσιο

Image

Το Γυμνάσιο Ακροπόλεως στη Λευκωσία αποτελείται από ένα παλιό κτίριο και ένα νέο. Το παλιό κτίριο αποτελούσε μέρος της Αγγλικής Σχολής (English School), την οποία ίδρυσαν οι Άγγλοι κατά την Αγγλοκρατία και στην οποία φοιτούσαν μαθητές από όλες τις κοινότητες της Κύπρου και λειτουργούσε ως οικοτροφείο. Για αυτό και είναι κτισμένο κατά την αποικιακή τεχνοτροπία, όπως και άλλα κυβερνητικά κτίρια της Αγγλοκρατίας και οι αίθουσες του, άλλοτε κοιτώνες, είναι μικρές. Με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου το 1960 η δημόσια περιουσία περιήλθε στο νέο κράτος, έτσι και η Αγγλική Σχολή.

 

Μετά την τουρκική εισβολή του 1974 δημιουργήθηκε η ανάγκη χώρων για στέγαση των προσφύγων μαθητών και μαηθητριών. Έτσι λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1974-1975, στο πρώην οικοτροφείο της Αγγλικής Σχολής, το Γυμνάσιο Ακροπόλεως ως εξατάξιο κλασικό. Κατά το σχολικό έτος 1984- 85 λειτούργησε ως τριτάξιο γυμνάσιο με την επωνυμία «Β΄ Γυμνάσιο Ἀκροπόλεως». Από το σχολικό έτος  1986-87 πήρε το οριστικό όνομά του «Γυμνάσιο Ακροπόλεως». Η αύξηση των μαθητών και μαθητριών λόγω της ανάπτυξης της περιοχής κατέστη αναγκαία η επέκταση του Γυμνασίου Ακροπόλεως και έτσι ανεγέρθηκε δίπλα στο παλαιό το νέο κτήριό του.

 

Από το σχολικὸ έτος 2016-17 στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως, με ἀπόφαση του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στεγάζεται τὸ Μουσικὸ Σχολείο Λευκωσίας.

Φώτο Γκάλερι

Image