Καδής ή κατής

Image

Αξιωματούχος, θρησκευτικός και διοικητικός, της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο θεσμός του καδή (Kadi) υφίστατο από τα πρωτοϊσλαμικά χρόνια και υποδήλωνε τον δικαστή που επιλαμβανόταν θρησκευτικοδογματικών υποθέσεων (=ιεροδίκης). Κατά την Οθωμανική περίοδο, ο καδής διατήρησε τα δικαστικά του καθήκοντα κι επί πλέον έγινε και βασικό επαρχιακό διοικητικό όργανο. Μπορούσε να ανέλθει μέχρι το αξίωμα του σαντζάκμπεη (=διοικητή σαντζακίου, δηλαδή της μεγαλύτερης διοικητικής μονάδας της αυτοκρατορίας), ή ακόμη και στο αξίωμα του μπεηλέρμπεη (=μπέη των μπέηδων, δηλαδή στο αξίωμα του ανώτατου διοικητή επαρχίας). Η διοικητική και δικαστική επικράτεια που βρισκόταν υπό τον καδή, λεγόταν καδηλλίκι ή  κατηλλίκι.

 

Ο θεσμός του καδή υφίστατο και στην Κύπρο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Για την ύπαρξη και λειτουργία του θεσμού, κυρίως ως διοικητικού, βλέπε στο λήμμα Τουρκοκρατία.