Καθολική εκκλησία

Image

Καθολική ονομάζεται η ενοριακή εκκλησία, σε αντίθεση με τα παρεκκλήσια που μπορεί να υπάρχουν σε μια κοινότητα ή μια ενορία και που πιθανόν να είναι ιδιωτικά. Κατά τον ίδιο τρόπο καθολικόν ονομάζεται η κύρια εκκλησία ενός μοναστηριού σε αντίθεση με τα παρεκκλήσια που υπάρχουν στο μοναστήρι.