Κωνσταντίνος και Ελένη άγιοι, Λεμεσός

Μικρή ξυλόστεγη εκκλησία των 18ου - 19ου αιώνα. Το κέντρο των ζευκτών της στέγης είναι διακοσμημένο με ωραία γλυπτά γεωμετρικά σχέδια.