Χριστοφίδης Τάσος

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Image

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου από τις 3 Οκτωβρίου 2018.  Ανέλαβε στις 16 Δεκεμβρίου με τη λήξη της θητείας του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη και είναι ο πέμπτος κατά σειρά πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επανεκλέγηκε στις 9 Νοεμβρίου 2022.

 

Γεννήθηκε στον Άγιο Θεόδωρο Λεμεσού. Αποφοιτώντας από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, μετέβηκε στην Αθήνα όπου σπούδασε Μαθηματικά  στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο Μαθηματικών, 1983), μεταπτυχιακές σπουδές στο Johns Hopkins University, USA (M.S.E. 1985, Ph.D 1987). Δίδαξε στο State University of New York at Binghamton (Assistant Professor 1987-1991) και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Αναπληρωτής Καθηγητής 1991-2004, Καθηγητής 2004- μέχρι σήμερα). Υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και υπηρέτησε ως μέλος διαφόρων επιτροπών και σωμάτων του Πανεπιστημίου. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της τελευταίας Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου πριν την αυτονόμησή του, υπεύθυνος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Είναι μέλος του Στατιστικού Συμβουλίου του κράτους και μέλος της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (European Statistical Advisory Committee).  Είναι μέλος συντακτικών επιτροπών (Associate Editor) τεσσάρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών πιθανοτήτων και στατιστικής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις Ανισότητες Πιθανοτήτων, στις Εξαρτημένες Τυχαίες Μεταβλητές, στη  Θεωρία Δειγματοληψίας και στις Τεχνικές Έμμεσης Ερώτησης στις Δειγματοληπτικές Έρευνες για Ανθρώπινους Πληθυσμούς.

Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σειράς επιστημονικών άρθρων στα πιο άνω θέματα και ενός ερευνητικού βιβλίου με τίτλο Indirect Questioning in Sample Surveys (Springer). Έχει συνεργαστεί με τη Στατιστική Υπηρεσία και άλλους οργανισμούς, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα δειγματοληψίας, πιθανοτήτων και στατιστικής.

 

Πηγή

Polignosi.com