Καρπασίας κομητάτο

Image

Κομητάτο που ιδρύθηκε το 1472 στην Καρπασία από τον βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβο Β' τον Νόθο (1460 -1473) και περιελάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της χερσονήσου της Καρπασίας, με έδρα το Καρπάσι (Ριζοκάρπασον). Το κομητάτο ιδρύθηκε όταν ο Ιάκωβος Β' αφαίρεσε το Ριζοκάρπασον και άλλες εκτάσεις γύρω από αυτό από την μεγάλη μεσαιωνική οικογένεια των ντε Νόρες* (de Nores) επειδή ο τότε αρχηγός της οικογένειας Γκωτιέ ντε Νόρες είχε υποστηρίξει την ετεροθαλή αδελφή του Ιακώβου, βασίλισσα Καρλόττα, από την οποία ο Ιάκωβος διεκδικούσε το θρόνο της Κύπρου τον οποίο τελικά κέρδισε. Τότε ο Ιάκωβος, αφού ίδρυσε το κομητάτο του Καρπασιού, το έδωσε στον Καταλανό υποστηρικτή του και πρώτο κόμητα της Καρπασίας Ιωάννη Πέρεζ Φαμπρέγκουες* (Joan Perez Fabreques).

 

Ο κόμης αυτός είχε τέσσερις κόρες, εκ των οποίων η πρώτη παντρεύτηκε έναν Βενετό ευγενή της οικογένειας των Ιουστινιανών (Giustiniani) κι έτσι η περιοχή αυτή της Κύπρου περιήλθε στη βενετική αυτή οικογένεια, στην οποία κι ανήκε μέχρι την τουρκική κατάκτηση της Κύπρου, το 1570.

 

Για το κομητάτο και τους κόμητες του Καρπασιού βλέπε de Mas Latrie, Les Comtes du Carpas, Bibl. de l’ école des Chartes, XLI, pp. 375 sqq.