Κάτουλλος Γάιος Βαλέριος Gaius Valerius Catullus

Image

Λατίνος λυρικός ποιητής του πρώτου αιώνα π.Χ. Γεννήθηκε στη Βερόνα το 84 π.Χ. και πέθανε νέος, τριάντα περίπου χρόνων, γύρω στο 54 π.Χ. Έγραψε ποιήματα (carmina) σύντομης μορφής με θέματα που εκτείνονται από τα απλά συμβάντα της καθημερινής ζωής ως το έντονο ερωτικό πάθος. Όλα τα ποιήματά του χαρακτηρίζονται από ειλικρίνεια, ζωντάνια και τελειότητα τεχνικής. Μερικά από αυτά είναι προϊόντα επιδράσεων ή μεταφράσεις ελληνικών ποιημάτων της Ελληνιστικής περιόδου.

 

Σε τέσσερα από τα ποιήματά του αναφέρεται κατ’ επανάληψη στην Κύπρο. Στις περιπτώσεις αυτές ορίζει τόπους λατρείας της Αφροδίτης στο νησί και διασώζει ή αποδίδει ο ίδιος στη θεά σχετικά επίθετα. Περίεργο είναι το γεγονός ότι ενώ κατονομάζονται το Ιδάλιον, οι Γόλγοι και η Αμαθούς, απουσιάζει η Πάφος, το κυριότερο κέντρο λατρείας της Αφροδίτης στην Κύπρο.

 

Το Ιδάλιον, ως τόπος λατρείας και κατοικίας της Αφροδίτης, χαρακτηρίζεται από τον Κάτουλλο ως ιερόν (sanctum) και πολύφυλλο (frondosum) και αναφέρεται τρεις φορές. Οι Γόλγοι και η Αμαθούς από δυο φορές. Η Αφροδίτη χαρακτηρίζεται ξεγελάστρα [duplex] Αμαθουσία, γέννημα του βαθύχρωμου πόντου και κυβερνήτρα των Γόλγων και του Ιδαλίου.