Κατσαρώνας Γεώργιος

Image

Κύπριος δημοκρατικός αγωνιστής που σκοτώθηκε πολεμώντας στην Ισπανία. Δεν είναι γνωστό από πού καταγόταν, ούτε κι αν ήταν συγγενής του Παναγιώτη Κατσαρώνα που σκοτώθηκε επίσης στην Ισπανία.

 

Στην Ισπανία πήγε ως εθελοντής κι εντάχθηκε στις «Διεθνείς Ταξιαρχίες» που ενίσχυαν τους δημοκρατικούς Ισπανούς στον αγώνα τους κατά των φασιστών του στρατηγού Φράνκο. Πολέμησε ενταγμένος στις γραμμές του αγγλικού τάγματος των «Διεθνών Ταξιαρχιών» και σκοτώθηκε, όπως κι ο Παναγιώτης Κατσαρώνας, στη μεγάλη μάχη στη Χαράμα, στις 23 Φεβρουαρίου 1937.