Κυκκώτης Ναθαναήλ

Ιερομόναχος και αντιγραφέας κωδίκων του 18ου αιώνα. Αντέγραψε τον κώδικα υπ' αριθμ. 7 (186) του Κύκκου ( Ἡ Πεντάτευχος τοῦ Μωϋσέως) στις 20.5.1791. Το κείμενο μεταφράστηκε από τα εβραϊκά εἰς τήν τῶν Ρωμαίων ἁπλίν διάλεκτον.