Κορνέρ ή Κορνάρο

Image

Επώνυμο ευγενών οικογενειών της Βενετίας, των οποίων διάφορα μέλη υπηρέτησαν στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας ή και λίγο ενωρίτερα, επί βασιλείας της Αικατερίνης Κορνάρο, ή και πιο πριν ακόμη. Για την ίδια τη βασίλισσα Αικατερίνη, καθώς και για διάφορα μέλη της οικογένειάς της που σχετίστηκαν με την Κύπρο, δες αντίστοιχα λήμματα. Στο λήμμα αυτό μνημονεύονται άλλα επτά πρόσωπα που έφεραν όλα το επώνυμο Κορνέρ (Κορνάρο) και που υπηρέτησαν στην Κύπρο.

 

Είναι:

1. Αλβίς Κορνέρ: Γιος του Ντονάτο Κορνέρ. Το 1515 εξελέγη για υπηρεσία στην Κύπρο, στο αξίωμα του συμβούλου του (Βενετού) τοποτηρητή. Υπηρέτησε στην Κύπρο μέχρι τον θάνατό του. Πέθανε στο νησί στις 3 Αυγούστου 1517.

 

2. Αντρέας Κορνέρ: Γνωστός ως Αντρέας Κορνέρ ο Πρεσβύτερος. Γιος του Φίλιππο Κορνέρ. Το 1423-1424 υπηρέτησε στην Κύπρο ως βαΐλος (πρέσβης) της Βενετίας. Βασιλιάς της Κύπρου ήταν τότε ο Ιανός (1398-1432).

 

3. Αντρέας Κορνέρ: Υπηρέτησε στην Κύπρο ως βαΐλος (πρέσβης) της Βενετίας κατά τη χρονική περίοδο 1432- 1435, επί ημερών του βασιλιά της Κύπρου Ιωάννη Β' (1432-1458).

 

4. Μαρκαντώνιος Κορνέρ: Γιος του Πάολο Κορνέρ. Υπήρξε μέλος της Γερουσίας της Βενετίας πριν από την υπηρεσία του στην Κύπρο. Το 1534 εξελέγη στο αξίωμα του συμβούλου του τοποτηρητή της Κύπρου, και υπηρέτησε στη θέση αυτή μέχρι και το 1535. Τον χρόνο αυτό πέθανε στην Κύπρο ο τότε τοποτηρητής Τζιοβάννι Μόρο, οπότε ο Μαρκαντώνιος Κορνέρ ανέλαβε καθήκοντα αντιτοποτηρητή, μέχρι τον επόμενο χρόνο (1536), οπότε εξελέγη νέος τοποτηρητής, ο Ντομένικο Μόστο.

 

5. Νικολό Κορνέρ: Γιος του Αντώνιο Κορνέρ. Υπηρέτησε δύο φορές στην Κύπρο. Την πρώτη φορά υπηρέτησε μεταξύ του 1500 και του 1502 στη θέση του συμβούλου του τοποτηρητή, ενώ λίγο πιο πριν υπήρξε ο ίδιος κάτοχος του αξιώματος του τοποτηρητή στη Monopoli. Τη δεύτερη φορά υπηρέτησε στην Κύπρο, και πάλι ως σύμβουλος του τοποτηρητή, κατά το διάστημα 1510-1512. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του στην Κύπρο, ο τότε τοποτηρητής που ήταν ο Νικολό Πισάνι πέθανε στη Λευκωσία στις 19 Αυγούστου του 1511. Τότε ο Νικολό Κορνέρ εξετέλεσε, για πολύ σύντομο χρόνο, και καθήκοντα αντιτοποτηρητή, μέχρι την εκλογή νέου, που ήταν ο Τζιοβάννι Πάολο Κρατένικο.

 

6. Ντονάτο Κορνέρ: Γιος του Πάολο Κορνέρ. Υπηρέτησε στην Κύπρο ως βαΐλος της Βενετίας κατά την περίοδο 1449-1452, δηλαδή επί ημερών του βασιλιά της Κύπρου Ιωάννη Β' (1432-1458).

 

7. Φεντερίκο Κορνέρ: Υπηρέτησε στην Κύπρο ως βαΐλος της Βενετίας κατά την περίοδο 1381-1385, δηλαδή κατά τα τέλη της βασιλείας του βασιλιά Πέτρου Β' (1369-1382) και κατά τα πρώτα έτη της βασιλείας του βασιλιά Ιακώβου Α' (1382-1398).

Φώτο Γκάλερι

Image