Κιγάλας Θωμάς

Image

 

Τον αναφέρει ο μεσαιωνικός χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 313 και 329) ως Τουμάζο Τζιγκαρά και ως Τουμάς Τζιγκάλ, αναμεμειγμένο σε δραστηριότητες των Γενουατών στην Αμμόχωστο το 1370, πριν από την εισβολή των Γενουατών στην Κύπρο που συνέβη το 1373-74. Ο Θωμάς Κιγάλας περιλαμβανόταν μεταξύ των Γενουατών της Αμμοχώστου που είχαν σκοτωθεί εκεί τον Οκτώβριο του 1372, κατά τη διάρκεια των σοβαρών ταραχών που σημειώθηκαν εξαιτίας έριδας μεταξύ Γενουατών και Βενετών κατά τη διάρκεια της στέψης του βασιλιά της Κύπρου Πέτρου Β' ως βασιλιά και των Ιεροσολύμων. Οι σοβαρές αιματηρές ταραχές στην Αμμόχωστο απετέλεσαν μια ακόμη αφορμή για την εισβολή των Γενουατών στην Κύπρο, που πραγματοποιήθηκε τον επόμενο χρόνο.

 

Η οικογένεια των Κιγάλα υπήρξε μεσαιωνική οικογένεια της Κύπρου, γενουάτικης καταγωγής, που μέλη της έδρασαν κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Μέλη της ίδιας οικογένειας ζούσαν στην Κύπρο και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, μέχρι και τα τέλη του 17ου αιώνα, με γνωστότερο τον Ιλαρίωνα Κιγάλα που υπηρέτησε ως αρχιεπίσκοπος Κύπρου από το 1674 μέχρι το 1679.