Κλάζνερ Χ Ch Glaszner

Ούγγρος υπήκοος που έζησε στην Κύπρο για λίγα χρόνια στις αρχές του 20ού αιώνα και κατοικούσε στη Λάρνακα. Ασχολείτο με τη συλλογή και εμπορία ταριχευμένων πουλιών. Πολλά πουλιά από την Κύπρο πώλησε σε διάφορα μουσεία και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ευρώπη, όπως στο Μουσείο Φυσικής της Βουδαπέστης, στο Βρετανικό Μουσείο Φυσικής και στον λόρδο Rothschild για το ιδιωτικό του Μουσείο στο Tring. To Ζωολογικό Μουσείο του Βερολίνου είχε επίσης διαλέξει περί τα 106 είδη από μια μεγάλη αποστολή τέτοιων ταριχευμένων πουλιών που είχαν σταλεί από τον Κλάζνερ από την Κύπρο, τα δε υπόλοιπα απεστάλησαν στη Βιέννη και στη Βουδαπέστη, όπως λέγει ο καθηγητής της βιολογίας Stresemann. Δυστυχώς όλα τα πολύτιμα είδη πουλιών από την Κύπρο που κατέληξαν μέσω του Κλάζνερ στο Μουσείο Βουδαπέστης, καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των γεγονότων του 1956 που είχαν επιφέρει μεγάλες ζημιές στο Μουσείο.