Αρκάδες

Image

Οι κάτοικοι της Αρκαδίας, κεντρικής περιοχής της Πελοποννήσου. Εθεωρούντο αυτόχθονες κάτοικοι κι όχι απόγονοι μεταναστών. Γενάρχης τους ήταν, σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Πελασγός. Σύμφωνα με τις παραδόσεις τους, οι περισσότεροι θεοί γεννήθηκαν στα άγρια βουνά της Αρκαδίας. Κατά τα Προϊστορικά χρόνια, παρά το ότι η περιοχή τους ήταν κυρίως ορεινή, οι Αρκάδες ήσαν έμπειροι ναυτικοί που ίδρυσαν μάλιστα αποικίες σε διάφορα μέρη, όπως στη Φρυγία, στην Ιταλία, στη Σαμοθράκη, στην Κύπρο.

 

Η άφιξη κι εγκατάσταση στην Κύπρο των Αρκάδων αποίκων τοποθετείται κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (1600 - 1050 π.Χ.). Σ’αυτούς τους αποίκους, που αρχηγό τους είχαν τον Αγαπήνορα, αποδίδεται η ίδρυση της Πάφου και η εκεί λατρεία της Αφροδίτης.

 

Φώτο Γκάλερι

Image