Κλεαγένης Κλεαγένους

Image

Αρχαίος Κύπριος αθλητής του 1ου -2ου μ.Χ. αιώνα από τη Σαλαμίνα, «πλειστονίκης», δηλαδή νικητής σε πολλούς αγώνες, πολυνίκης. Το όνομά του και ο χαρακτηρισμός του «πλειστονίκη» βρέθηκαν αναγραμμένα σε βάση ανδριάντα του αυτοκράτορα Αδριανού. Ο ανδριάντας είχε προσφερθεί από το Κοινόν των Κυπρίων στην πόλη των Αθηνών, στη δε καθιέρωσή του παρέστησαν εκ μέρους του Κοινού, στα 132 μ.Χ., ο Πάφιος Γάιος Ιούλιος Ρούφος και ο Κλεαγένης Κλεαγένους. Η αντιπροσώπευση του Κοινού από τον Κλεαγένη είναι ενδεικτική της τιμής που αποδιδόταν σε διακεκριμένους αθλητές εκείνα τα χρόνια. Η επιγραφή στη βάση του αγάλματος, που βρέθηκε στην Αθήνα, αναφέρει:

 

Αὐτοκράτορα Καίσαρα Τρα-

ϊανόν Ἀδριανόν Σεβαστόν

Ὀλύμπιον, τόν σωτῆρα

καί εὐεργέτην. Κυπρίων

τό κοινόν διά πρεσβευτῶν

Γ. Ἰουλίου Ρούφου Παφίου

καί Κλεαγέ[ν]ους τοῦ Κλεα-

γένους Σαλαμινίου πλιστονείκου

ἐπί ἱερέως Κλ. Ἡρώδου.

 

Η επιγραφή χρονολογείται στο 132 μ.Χ. και κατά τον χρόνο αυτό θα πρέπει να είχαν πάει στην Αθήνα ως πρέσβεις, για να εκπροσωπήσουν την Κύπρο στην καθιέρωση του ανδριάντα του Αδριανού. Δεν αναφέρεται στην επιγραφή η ιδιότητα του Παφίου πρέσβεως Γαΐου Ιουλίου Ρούφου. Ο Κλεαγένης Κλεαγένους όμως χαρακτηρίζεται ως πολυνίκης αθλητής και, για να εκπροσωπεί την Κύπρο στην επίσημη αυτή αποστολή, θα πρέπει να ήταν σημαντική αθλητική προσωπικότητα με διακρίσεις σε διεθνείς αγώνες.

 

Είναι επίσης χαρακτηριστικό, ότι το Κοινόν των Κυπρίων εκπροσωπήθηκε με ένα Σαλαμίνιο κι ένα Πάφιο, δηλαδή με δυο πρέσβεις από τις δυο σημαντικότερες πόλεις του νησιού κατά την εποχή εκείνη.