Κοντσιές Πέτρος ντε Peter de Conches

Πιθανότατα μέλος της ίδιας οικογένειας των Γκινάρ και Ραϋμόνδου Κοντσιές*. Μνημονεύεται επανειλημμένα από τον Λεόντιο Μαχαιρά στο Χρονικόν του, ως Πιέρ τε Κοῦντζες. Όταν ήταν νέος, το 1349, ακολούθησε τους επίσης νεαρούς τότε γιους του βασιλιά της Κύπρου Ούγου Δ', τον Πέτρο, μετέπειτα βασιλιά της Κύπρου (1359-1369) και τον Ιωάννη, σε προσπάθειά τους να ταξιδεύσουν κρυφά εκτός Κύπρου για να γνωρίσουν την Ευρώπη. Ο βασιλιάς Ούγος Δ' κατόρθωσε όμως να τους συλλάβει και να τους φέρει πίσω στην Κύπρο, όπου και τους τιμώρησε (φυλάκισε τους δυο γιους του στο κάστρο της Κερύνειας, δεν είναι όμως γνωστό πώς τιμωρήθηκαν ο Πέτρος ντε Κοντσιές και μερικοί ακόμη νέοι που τους είχαν ακολουθήσει).

 

Αργότερα, το 1374, ο Μαχαιράς αναφέρει ότι ο Πέτρος ντε Κοντσιές είχε συλληφθεί από τους Γενουάτες κατά τη διάρκεια της εισβολής τους στην Κύπρο (1373-1374) κι ήταν ένας από τους πολλούς ευγενείς που κρατήθηκαν ως όμηροι των Γενουατών στη Χίο (άλλοι κρατήθηκαν στη Γένουα) μέχρις ότου οι Κύπριοι πληρώσουν υπέρογκα λύτρα, δήθεν πολεμικές αποζημιώσεις.

 

Η οικογένεια Κοντσιές κατείχε κτηματική περιουσία στη Λευκωσία, γιατί ο Μαχαιράς αναφέρει ότι όταν ο βασιλιάς Πέτρος Β' (1369-1382) άρχισε να κτίζει κάστρο στη Λευκωσία, διέταξε και ἐπῆραν μερτικόν ἀπέ τό περιβόλιν τοῦ σίρ Πιέρ τε Κοῦντζες...(παρ. 594).