Κρατικών Εκθέσεων Αρχή

Image

Ημικρατικός οργανισμός, φορέας της Διεθνούς Κρατικής Εκθέσεως Κύπρου. Ιδρύθηκε το 1968 και λειτουργεί με βάση νόμους που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Διοικείται από επταμελές συμβούλιο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

 

Εκτός από τη Διεθνή Έκθεση, που είναι ετήσια, η Αρχή Κρατικών Εκθέσεων οργανώνει από το 1978 εξειδικευμένες εκθέσεις για γεωργικά προϊόντα, οπτικοακουστικά μέσα, είδη κλιματισμού, επιπλώσεις, οικοδομικά υλικά και γραφειακό εξοπλισμό.

 

Αποκρατικοποίηση

Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2014 (ΚΔΠ 176/2014) κήρυξε την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (ΑΚΕ) ως φορέα υποκείμενο σε αποκρατικοποίηση. Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 05.12.2013 που αφορούσε την πολιτική μετοχοποιήσεων/αποκρατικοποιήσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία (Απόφαση αρ. 76.153) η αποκρατικοποίηση της ΑΚΕ θα αφορά την πώληση της ακίνητης περιουσίας της.

 

Μέχρι την υλοποίηση των πιο πάνω και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανάλαβε τη διαχείριση του χώρου της ΑΚΕ για σκοπούς αναζωογόνησης του εμπορίου. Σημειώνεται σχετικά ότι το Υπουργείο δέχεται αιτήματα από οργανωμένα σύνολα, επαγγελματικούς συνδέσμους και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της διενέργειας εξειδικευμένων εκθέσεων και παρεμφερείς δραστηριότητες, για χρήση του χώρου της ΑΚΕ.

 

 

Πηγή:

  • Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια