Κρεβαθκιά

Image

Είναι το κυρίως σώμα του κυπριακού παραδοσιακού αμαξιού, η ξύλινη καρότσα στην οποία τοποθετείται το προς μεταφορά φορτίο. Η ίδια η κρεβαθκιά αποτελείται από διάφορα μέρη, κυριότερα των οποίων είναι:

 

α) Τα μερκακά: Είναι τα σανίδια που αποτελούν το πάτωμα της καρότσας.

β) Οι ζυγοί: Ο σκελετός στον οποίο στηρίζονται τα μερκακά.

γ) Οι βρουντέλλες: Είναι τα ξύλινα ραβδιά που βρίσκονται κατακόρυφα τοποθετημένα στα πλευρά της κρεβαθκιάς.

 

Βλέπε βίντεο: Ψηφιακός Ηρόδοτος- Αρχείο ΡΙΚ

 

Ενωμένο με την κρεβαθκιάν είναι το αξόνιν, μακρύ και γερό ξύλο από το οποίο τραβιέται το αμάξιν από τα ζώα. Στο πίσω μέρος της κρεβαθκιάς βρίσκεται το τριφουσκάριν, κυλινδρικό ξύλο που περιστρέφεται σε άξονα για να σφίγγεται το σχοινί και να στερεώνει τα φορτωμένα δεμάτια.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια