«Κυπριακή»

Μεγάλη καθημερινή εφημερίδα που κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στη Λευκωσία στις 28.10.1953. Ιδιοκτήτης, εκδότης και διευθυντής της ήταν ο Κύπριος πολιτευτής της Δεξιάς Οδυσσέας Χρ. Τσαγγαρίδης, αδελφός του εθνικού ήρωα στρατηγού Ιωάννη Τσαγγαρίδη και του πολιτικού εξόριστου και αγωνιστή της κυπριακής ελευθερίας Θεοφάνη Τσαγγαρίδη. Κάτω από τον κύριο τίτλο η Κυπριακή έφερε τη φράση Μεγάλη Ἐθνική Ἐφημερίς.

 

Το πρώτο φύλλο της Κυπριακῆς ήταν εξασέλιδο πανηγυρικό με πλούσια ειδησεογραφία και σχολιογραφία. Ειδικές στήλες αφιερώνονται στην εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η πρώτη σελίδα του πρώτου φύλλου καταλαμβάνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από ευχές και χαιρετιστήρια μηνύματα από διάφορες προσωπικότητες της Ελλάδας και της Κύπρου με την ευκαιρία της έκδοσης της εφημερίδας.

 

Σε κύριο άρθρο στην πρώτη σελίδα της πρώτης έκδοσης με τίτλο Ἡ πολιτική κατεύθυνση καί ὁ ἀγών τῆς «Κυπριακῆς» και με υπότιτλο, Ὄχι κομμουνισμόν, ὄχι ξένην κυριαρχίαν, ὄχι ψευδοελευθερίας καί συντάγματα, ο Οδυσσέας Τσαγγαρίδης καθορίζει τους στόχους και τα πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθεί η εφημερίδα. Το άρθρο αρχίζει ως εξής: Σήμερον, 28ην Ὀκτωβρίου, μεγάλην καί ἐθνικήν ἡμέραν, ἐξέλεξεν ἡ «Κυπριακή» διά νά κατέλθῃ πανηγυρικῶς καί συμβολικῶς εἰς τόν μέγιστον Ἀγῶνα, μέ σκοπόν νά ὑπεραμυνθῇ τῶν πόθων, τῶν ἀξιώσεων, τῶν συμφερόντων καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ, εἰς ὃλους τούς τομεῖς καί εἰς ὃλα τά μέτωπα. Στη συνέχεια αναφέρεται εἰς τήν ἐσωτερικήν κομματικήν διαμάχην καί διάσπασιν και  τονίζει τα εξής: Ἡ «Κυπριακή» θά εἶναι τό δημοσιογραφικόν ὄργανον τῆς ἐθνικῆς πολιτικῆς καί τοῦ  Ἀγῶνος διά τήν  Ἓνωσιν καί μόνον τήν  Ἓνωσιν, θά εἶναι τό δημοσιογραφικόν ὃπλον εἰς τήν διάθεσιν τοῦ  ἐθνικῶς ἀγωνιζομένου Κυπριακοῦ Λαοῦ.

 

Η εφημερίδα είχε μεγάλο μέγεθος (63X47 εκ.) και σχήμα εννεάστηλο (πλάτος στήλης 4 1/2 εκ.) και ήσαν τετρασέλιδη. Η πρώτη και τελευταία σελίδα ήταν ειδησεογραφικές με τοπικές και διεθνείς ειδήσεις. Η κύρια αρθρογραφία ήταν στην πρώτη σελίδα και η σχολιογραφία συνήθως στην τρίτη σελίδα. Περιελάμβανε, επίσης, ιστορικές, λαογραφικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές στήλες, όπως χρονογραφήματα, κριτικές τέχνης, θεάτρου και κινηματογράφου και λογοτεχνικά κείμενα. Συνεργάτες της υπέγραφαν με τα ψευδώνυμα Κύπριος, ΛήδριοςὌρθρος   Ἀττικός, Πεννοφόρος κ.α.

 

Η εφημερίδα αντιμετώπισε αργότερα δυσκολίες και από καθημερινή έγινε εβδομαδιαία (δευτεριάτικη) διατηρώντας το ίδιο μέγεθος και σχήμα.

 

Η Κυπριακή ανέστειλε την έκδοσή της στις 2.3.1959 μετά την υπογραφή των συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου και την επιστροφή του εξόριστου αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Κύπρο. Σε μικρό ένθετο αρθρίδιο με μαύρα γράμματα στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα ανέφερε τα ακόλουθα: φίλτατοι Συμπατριῶται. Εἴμεθα ὃλοι ὑπερήφανοι διότι εἲμεθα ἐπιτέλους ὃλοι ἐλεύθεροι. Ἀποδεχόμεθα εὐχαρίστως τό εὐτυχές παρόν ἀποβλέποντες εἰς εὐτυχέστερον μέλλον. Ζήτω ὁ Μακάριος, Ζήτω ὁ  Ἀρχηγός Διγενής, Ζήτω ἡ ΕΟΚΑ. Ζήτω ἡ  ἐλεύθερη Κυπριακή Δημοκρατία.