«Κυπρίων Πολιτεία»

Μη σωζόμενο σύγγραμμα του Αριστοτέλη, στο οποίο ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος περιέγραφε και ανέλυε τα πολιτεύματα της αρχαίας Κύπρου.

 

Όπως αναφέρεται από τους Διογένη Λαέρτιο και Ησύχιο, στο Περί Πολιτειῶν έργο του ο Αριστοτέλης περιέγραφε κι ανέλυε συνολικά 158 πολιτεύματα αυτόνομων πόλεων και κρατών, κατ’ άλλους περισσότερα και κατ’ άλλους λιγότερα, εκ των οποίων τα περισσότερα ήσαν πολιτεύματα ελληνικά. Από διάφορα αποσπάσματα και αναφορές διαφόρων άλλων αρχαίων συγγραφέων, μας είναι σήμερα γνωστός ένας κατάλογος 99 πολιτειῶν του Αριστοτέλη, μεταξύ δε αυτών και η Κυπρίων Πολιτεία.

 

Δυστυχώς η Κυπρίων Πολιτεία, σύγγραμμα που ασφαλώς θα περιείχε σημαντικότατες για μας σήμερα πληροφορίες για την αρχαία Κύπρο, δεν σώθηκε. Γνωρίζουμε μόνο ελάχιστα πράγματα από το σύγγραμμα αυτό, ότι για παράδειγμα οι γιοι και οι αδελφοί των Κυπρίων βασιλιάδων λέγονταν «ἄνακτες» και οι αδελφές και οι γυναίκες τους «ἄνασσαι». Την πληροφορία αυτή διασώζει ο Αρποκρατίων που παραπέμπει στο σχετικό σύγγραμμα του Αριστοτέλη, γράφοντας: Ἀριστοτέλης γοῦν ἐν τῇ Κυπρίων πολιτείᾳ φησί...