Κωνσταντινίδης Στέφανος

Γεννήθηκα το 1941 π.Χ.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΤΟ 1941 π.Χ.

 

Γεννήθηκα τό 1941 π. Χ.

τήν ὣρα πού γεννιούνταν

τά θανατερά μανιτάρια

στό διπλανό πευκόδασο,

- ἀλήθεια, εἶπε ἡ μάνα μου,

τί σύμπτωση! -

χωρίς καλές προοπτικές

καί μέ λίγες ἐλπίδες.

Κι ὃμως...

- Πῶς αὐξαίνουν οἱ ἐλπίδες

ὄταν θέλουμε νά ζήσουμε;

- Ὃπως ἀνεβαίνουν οἱ μετοχές

στά τσιμέντα «Ἡρακλῆς»

ἤ στή «Βιοχρώμ».

Κι ὃμως...

Ἦταν κι αὐτά τά θανατερά μανιτάρια

- ἀλήθεια τί σύμπτωση! -

κι ὃσο κι ἄν προσπάθησα

ἡ πρόληψη κυριαρχοῦσε

στή ζωή μου.

Γεννήθηκα τό 1941 π.Χ.

καί περίμενα τήν ἄνοιξη

- καθώς ἤτανε χειμώνας -

νά ὑπογράψω τό συμβόλαιό μου.

Κι ὃμως...

Ἄν τουλάχιστο

δέν εἶχα αὐτή τήν πρόληψη

νά μέ βασανίζει

σέ κάθε μου βῆμα

θά μποροῦσα

νά γυρέψω τή ζωή μου

κάπου ἀλλοῦ. Μά τώρα...

Τώρα πιά γεννήθηκα

- ἀλήθεια τί σύμπτωση -

1941 π.Χ.

 

Στέφανος Κωνσταντινίδης