Λεύκιος Κοίλιος Ταρφίνος Levkius Coelius Tarfinus

Ρωμαίος ανθύπατος (proconsul) της Κύπρου, δηλαδή διοικητής του νησιού, σε χρόνο που δεν είναι καθορισμένος με ακρίβεια, πιθανώς δε κατά τα τέλη της Δημοκρατίας (47 π.Χ.). Η Κύπρος εδιοικείτο από ανθυπάτους επί Δημοκρατίας κατά τα Ρωμαϊκά χρόνια (από το 58 π.Χ. που κατακτήθηκε, μέχρι το 47 π.Χ. και πάλι από το 22 π.Χ. μέχρι τον 3ο μ.Χ. αιώνα). Οι ανθύπατοι που υπηρετούσαν στην Κύπρο ήσαν Ρωμαίοι συγκλητικοί της τάξης των πραιτώρων κι αναλάμβαναν το αξίωμά τους για ένα περίπου χρόνο που άρχιζε την 1η Ιουλίου (βλέπε λήμμα ανθύπατος).

 

Η ανθυπατία του Λευκίου Κοιλίου Ταρφίνου στην Κύπρο μαρτυρείται από επιγραφή που βρέθηκε στην Παλαίπαφο (Κούκλια), σε βάση αγάλματος με το οποίο η Πάφος τίμησε τον Ρωμαίο αυτό κυβερνήτη. Το κείμενο της επιγραφής έχει ως εξής:

 

Ἀφροδίτῃ Παφίᾳ 

ἡ πόλις ἡ Παφίων Λείκιον Κοίλιον

Ταρφῖνον τόν ἀνθύπατον καί

στρατηγόν.