Ρονκόνε Λεονάρδος Leonardo Roncone

Image

Ιταλός στρατιωτικός και μηχανικός που υπηρέτησε στην Κύπρο κατά τα τελευταία χρόνια της κατοχής του νησιού από τους Βενετούς. Κατά το 1567 εργάστηκε ως βοηθός του Σαβορνιάνο* στην ανέγερση των νέων οχυρώσεων της Λευκωσίας, που αντικατέστησαν τις (ανεπαρκείς πλέον) οχυρώσεις των Λουζινιανών. Μάλιστα μετά την αναχώρηση του Σαβορνιάνο από την Κύπρο, οι εργασίες για τις νέες οχυρώσεις της Λευκωσίας συνεχίστηκαν με γοργό ρυθμό (εν όψει μάλιστα και της αναμενόμενης τουρκικής επίθεσης) υπό τη διεύθυνση του Λεονάρδου Ρονκόνε και βάσει των σχεδίων του Σαβορνιάνο.

 

Ωστόσο οι οχυρώσεις της πρωτεύουσας δεν είχαν τελειώσει πλήρως όταν η πόλη πολιορκήθηκε από τους Τούρκους το 1570. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Λευκωσίας ο Λεονάρδος Ρονκόνε αγωνίστηκε κατά των Τούρκων ως διοικητής των ιταλικών στρατευμάτων που βρίσκονταν στην πόλη. Μάλιστα πληγώθηκε σοβαρά κατά την τελευταία μέρα της πολιορκίας. Δεν γνωρίζουμε τι απέγινε μετά την πτώση της Λευκωσίας στις 9.9.1570.