Λεόντιος Α' ηγούμενος Μαχαιρά

Ηγούμενος του μοναστηριού της Παναγίας του Μαχαιρά από το 1610 μέχρι το 1615. Σε έγγραφα του μοναστηριού όπου υπογράφει, προσθέτει στο όνομά του και τον τίτλο τοῦ πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἁγίας   Ἐπισκοπῆς Ταμάσου [=Ταμασσού] τῆς Κύπρου. Φαίνεται ότι ήταν εγγράμματος αλλά και φιλόπονος, έκαμε δε διάφορα έργα. Μεταξύ άλλων, κατασκεύασε τον ληνόν στο μετόχι του Φιλανιού το 1600 και ανακαίνισε το μοναστήρι του οποίου τα κτίσματα βρίσκονταν για χρόνια σε άθλια κατάσταση μετά την καταστρεπτική πυρκαγιά του 1530. Προς τούτο ανέλαβε με επιτυχία εκστρατεία συλλογής οικονομικής βοήθειας. Μεταξύ δε του 1608 και του 1610 αντέγραψε σε δυο χειρόγραφους τόμους δεμένους με ξύλινα και δερματοσκεπή καλύμματα, το έργο τοῦ Σοφωτάτου καί Λογιωτάτου καί Τιμιωτάτου ἐν Ἱερομονάχοις Κυροῦ Ματθαίου τοῦ Βλαστάρη, Ἔκθεσις συνοπτική τῶν Θείων καί ίερῶν Συνόδων καί Συνοδικῶν Κανόνων καί τῶν ἐπί τούτοις πολιτικῶν νόμων, κατ’ ἀλφάβητον.