Μαργαρίτης Δημήτριος

Image

Ο πρώτος Έλληνας πρόξενος που διορίστηκε και υπηρέτησε στην Κύπρο. Καταγόταν από οικογένεια αγωνιστών του 1821.  Όταν ιδρύθηκε το ελληνικό υποπροξενείο στην Κύπρο, με έδρα τη Λάρνακα, το 1846, πρώτος πρόξενος της Ελλάδας στο νησί εστάλη ο Δημήτριος Μαργαρίτης (είχε, κατ’ ακρίβειαν, τον βαθμό του υποπροξένου).

 

Η ίδρυση ελληνικού υποπροξενείου στην Κύπρο, που βρισκόταν τότε ακόμη υπό τουρκική κυριαρχία, ιδιαίτερα δε η άφιξη και εγκατάσταση του πρώτου (υπο)προξένου (Ιούλιος του 1846), υπήρξε γεγονός που προκάλεσε ενθουσιασμό στον λαό.

 

Το ελληνικό υποπροξενείο της Λάρνακας προσπάθησε να φανεί όσο μπορούσε χρησιμότερο στους υπόδουλους Έλληνες της Κύπρου, βοηθώντας με διάφορους τρόπους. Ο ίδιος ο Δημήτριος Μαργαρίτης εργάστηκε και για την πνευματική αφύπνιση των Ελλήνων Κυπρίων και, μεταξύ άλλων, υπήρξε προμηθευτής βιβλίων, περιοδικών κι εφημερίδων.

 

Παρά το ότι προξενικές σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας προϋπήρχαν (βλέπε «Ἑλληνικά Προξενεῖα εἰς τήν τουρκοκρατούμενην Κύπρον», Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, τόμος Γ΄, 1973, σσ. 245-256, καθώς και λήμμα προξενεία), η εγκατάσταση ωστόσο για πρώτη φορά Έλληνα υποπροξένου προκάλεσε τέτοιες εκδηλώσεις ώστε θορυβήθηκαν οι τουρκικές αρχές. Αποτέλεσμα ήταν ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας Ιωάννης Κωλέττης να υποδείξει στον Δημήτριο Μαργαρίτη ότι δεν χρειαζόταν επισημότητα στην εγκατάστασή του και να του συστήσει να είναι προσεκτικότερος για αποφυγή παρεξηγήσεων.

 

Η Πύλη, ωστόσο, αναγνώρισε επίσημα το ελληνικό υποπροξενείο της Λάρνακας τον Ιανουάριο του 1848, οπότε σε επίσημη τελετή υψώθηκε σ’ αυτό και η ελληνική σημαία.

 

Ο Δημήτριος Μαργαρίτης υπηρέτησε ως υποπρόξενος στην Κύπρο δυο φορές: το 1846-1850 και το 1863-1866. Κατά τη διετία 1848-1850 απουσίαζε όμως, και κατά το διάστημα αυτό τον αναπληρούσε ο αδελφός του Μ. Μαργαρίτης.