Ηνωμένα Έθνη και Κύπρος

Image

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που εδρεύει στη Nέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αντιμετωπίζει το Κυπριακό πρόβλημα και ασχολείται μ' αυτό συνεχώς από το 1953, χωρίς να έχει επιτύχει τελική λύση του. Οι σχέσεις της Κύπρου με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από ποικίλες φάσεις. Από το 1960 η Κύπρος αποτελεί ισότιμο κράτος - μέλος των Ηνωμένων Εθνών και έχει αναπτύξει σχέσεις με όλες τις διεθνείς οργανώσεις που υπάγονται στον ΟΗΕ ή λειτουργούν υπό την ευθύνη και εποπτεία του ΟΗΕ. Σε διάφορους αναπτυξιακούς τομείς, η Κύπρος έχει δεχθεί σημαντική βοήθεια, οικονομική και άλλη, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή/ και οργανώσεις του.

 

 

 

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image