Ηνωμένα Έθνη και Κύπρος

Διεθνείς Οργανώσεις του ΟΗΕ

Image

Στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών λειτουργούν πολλές διεθνείς οργανώσεις που μέλη τους είναι η πλειονότητα των κρατών -μελών του ΟΗΕ και που στοχεύουν στην υποβοήθηση του έργου του Διεθνούς Οργανισμού. Οι οργανώσεις αυτές είναι:

 

 1. Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πνευματική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO). Εδρεύει στο Παρίσι. Ιδρύθηκε το 1946.
 2. Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO). Εδρεύει στη Γενεύη. Προϋπήρχε του ΟΗΕ.
 3. Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO). Ιδρύθηκε το 1946.
 4. Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO). Εδρεύει στη Ρώμη.
 5. Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Εδρεύει στο Μόντρεαλ του Καναδά. Ιδρύθηκε το 1945.
 6. Διακυβερνητική Ναυτιλιακή Συμβουλευτική Οργάνωση (IMCO). Εδρεύει στο Λονδίνο. Ιδρύθηκε το 1958.
 7. Διεθνής Οργάνωση Ατομικής Ενεργείας (IAEA). Εδρεύει στη Βιέννη. Ιδρύθηκε το 1957.
 8. Διεθνής Τράπεζα Ανοικοδομήσεως και Αναπτύξεως (IBRD). Εδρεύει στην Ουάσιγκτον. Ιδρύθηκε το 1945.
 9. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF). Εδρεύει στην Ουάσιγκτον. Ιδρύθηκε το 1945.
 10. Διεθνής Οικονομική Οργάνωση (IFC). Εδρεύει στην Ουάσιγκτον. Ιδρύθηκε το 1956.
 11. Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU). Προϋπήρχε του ΟΗΕ και ιδρύθηκε το 1865 σαν Διεθνής Τηλεγραφική Ένωση.
 12. Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (UPU). Προϋπήρχε του ΟΗΕ και ιδρύθηκε το 1875. Εδρεύει στη Βέρνη.
 13. Παγκόσμια Μετεωρολογική Οργάνωση (WMO). Εδρεύει στη Γενεύη. Ιδρύθηκε το 1950 σε αντικατάσταση οργάνωσης που λειτουργούσε από το 1878.

 

Εκτός από τις πιο πάνω οργανώσεις, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υφίστανται και λειτουργούν και αρκετές άλλες οργανώσεις που αναπτύσσουν περισσότερο ανθρωπιστικές δραστηριότητες (όπως η Διεθνής Οργάνωση Προσφύγων και το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά - UNICEF) ή και περισσότερο εξειδικευμένες αρμοδιότητες (όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Πνευματικής ιδιοκτησίας). Λειτουργούν ακόμη διάφορα περιφερειακά όργανα, όπως οι Οικονομικές Επιτροπές, για την Αφρική, για τη Δυτική Ασία, για την Ευρώπη και για την Λατινική Αμερική, και άλλα όργανα. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στην όλη οργάνωση και λειτουργία των Ηνωμένων Εθνών λειτουργούν και πολλές ειδικές επιτροπές.

 

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού, γνωστή και ως Διακήρυξη της Γενεύης, υιοθετήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1924 από την Κοινωνία των Εθνών. Η διακήρυξη αυτή αφορούσε την προάσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών. Μια ελαφρώς αναθεωρημένη έκδοση υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1946, ενώ στις 20 Νοεμβρίου 1959 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη δική της ομώνυμη διακήρυξη, η οποία αποτελούσε μια πιο εκτενή έκδοση της προηγούμενης.

Φώτο Γκάλερι

Image