Μόστρας Βασίλειος

Έλληνας διπλωμάτης. Καταγόταν από την Αθήνα. Γεννήθηκε το 1898. Στο διπλωματικό σώμα εισήλθε το 1921, ως ακόλουθος του υπουργείου των Εξωτερικών. Το 1942 διορίστηκε γενικός πρόξενος της Ελλάδος στη Μασσαλία αλλά τον ίδιο χρόνο και μέχρι το 1944 υπηρέτησε ως βοηθός γενικός διευθυντής του υπουργείου των Εξωτερικών στην εν εξορία ελληνική κυβέρνηση που έδρευε στο Λονδίνο κατά τα χρόνια του δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου. Μεταξύ 1953 και 1957 υπηρέτησε ως πρέσβυς της Ελλάδος στο Λονδίνο.

 

Κατά την περίοδο κατά την οποία υπηρέτησε στο Λονδίνο ως πρέσβυς, κορυφώθηκε η δραστηριότητα περί το Κυπριακό ζήτημα με την πεισματική αξίωση των Ελλήνων Κυπρίων για ένωση του νησιού με την Ελλάδα, τις προσφυγές στα Ηνωμένα Έθνη, την προετοιμασία και την έναρξη του ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα. Ο Βασίλειος Μόστρας χειρίστηκε το Κυπριακό από την πλευρά τη δική του, ως εκπροσώπου της Ελλάδος στο Λονδίνο. Ήλθε όμως σε ρήξη με την προϊσταμένη του αρχή, εξαιτίας του Κυπριακού, και παραιτήθηκε το 1957.

 

Την παραίτησή του υπέβαλε διότι:

  1. δεν του παρείχοντο τα αναγκαία μέσα,
  2. παραγνωρίζονταν πλήρως οι εκθέσεις και υποδείξεις του από το Λονδίνο, ιδίως οι προειδοποιήσεις του περί του τουρκικού παράγοντος σε σχέση προς το Κυπριακό, και
  3. η Αθήνα υπερτιμούσε εσφαλμένα την αμερικανική «συμπαράσταση».

 

Τους λόγους αυτούς παραθέτει ο ίδιος σε σύγγραμμά του με τίτλο Ἐπί τοῦ Κυπριακοῦ Ζητήματος (1960). Το σύγγραμμά του αυτό εξεδόθη από τον ίδιο σε ελάχιστα μόνο πολυγραφημένα αντίγραφα, ένα των οποίων σώζεται στο αρχείο Α. Παυλίδη στην Κύπρο.

 

Στο σύγγραμμά του, ο Βασίλειος Μόστρας αποκαλύπτει και διασώζει πολλές άγνωστες διπλωματικές λεπτομέρειες περί το Κυπριακό, της ιδιαίτερα κρίσιμης περιόδου 1953-1957.