Μούλλα Αγκοστίνο Agostino de Mulla

Βενετός αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας ως τοποτηρητής (luogotenente). Η τοποτηρητεία του τοποθετείται γύρω στα 1530. Οι τοποτηρητές, που διορίζονταν από τη Βενετία για υπηρεσία 2 χρόνων στην Κύπρο, ασκούσαν την ανώτατη διοίκηση στο νησί εκτός σε καιρό πολέμου.