Μούσκος Αναστάσιος

Συγγραφέας λαϊκών πατριωτικών και εθνικών έργων. Γεννήθηκε το 1923 στο Πραστειό Μόρφου. Αποφοίτησε από το δημοτικό σχολείο του χωριού του και ασχολήθηκε ως γεωργός και ως κτηνοτρόφος. Από το 1950 άρχισε να ασχολείται με τη συγγραφή και έκδοση βιβλίων, που τα διέθετε ο ίδιος περιοδεύοντας την Κύπρο και εκτός αυτής (Ελλάδα και παροικίες σε άλλες χώρες). Έγραψε θεατρικά έργα, από τα οποία αρκετά ανεβάστηκαν σε σχολικές παραστάσεις, διηγήματα, ταξιδιωτικά. Μεταξύ των πολυάριθμων βιβλίων που έχει εκδόσει περιλαμβάνονται: Ἡ Σκλάβα Ἑλλάδα (1950), Πορεία πρός τή Λευτεριά (1953),   Κύπρος  - Ἓνωσις (1954), Ἀνταποδώσατε Π ῦρ (1966), Ἀπόβαση (1975), Τό Φάρμακο τῆς Ἀνθρωπότητος (1983) κλπ.