Παπαδόπουλος Κυριάκος

Λαϊκός ποιητής. Γεννήθηκε στο χωριό Αρακαπάς της επαρχίας Λεμεσού το 1872 και πέθανε στην Αλεξάνδρεια το 1912. Ήταν αναλφάβητος. Πολέμησε στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στη Θεσσαλία, ως εθελοντής. Μετά την αποστράτευσή του πήγε στην Αλεξάνδρεια όπου τύπωνε και πωλούσε ποιήματά του σε φυλλάδες. Τα περισσότερα απ’ αυτά ήσαν επικαιρικά, άλλα ερωτικά και άλλα στοχαστικά. Οι ποιητικές φυλλάδες του τυπώνονταν βασικά στη Λεμεσό. Ο Κ. Γ. Γιαγκουλλής απαριθμεί 24 συνολικά φυλλάδες (Κύπριοι Λαϊκοί Ποιητές, έκδ. Χρ. Ανδρέου, τόμος Β΄, 1983, σσ. 487-489).