Μαραθεύτης Χαράλαμπος

Μεγάλος ευεργέτης των εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας. Γεννήθηκε το 1862 στο χωριό Πρόδρομος και ήταν αδελφός του αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Β' (1909-1916). Μετά την αποφοίτησή του από την Ελληνική Σχολή Λευκωσίας εργάστηκε από το 1882 έως το 1884 στην αστική σχολή Αγίου Σάββα ως βοηθός του Μιχαήλ Βακιρτζίδη, ενός από τους παλαιότερους δασκάλους της πόλης. Στη συνέχεια φοίτησε στο Διδασκαλείο Αθηνών (1884-1886). Επέστρεψε στην Κύπρο αμέσως μετά την αποφοίτησή του και εργάστηκε και πάλι στη σχολή Αγίου Σάββα (1886-1892). Το 1892 διορίστηκε από την αποικιακή κυβέρνηση εκπαιδευτής των δασκάλων, στους οποίους δίδαξε τις νέες μεθόδους διδασκαλίας. Την περίοδο 1897-1898 συμπλήρωσε τις παιδαγωγικές του σπουδές στη Γενεύη της Ελβετίας, γεγονός που τον κατέστησε ως τον πλέον μορφωμένο Κύπριο εκπαιδευτικό στοιχειώδους εκπαιδεύσεως της εποχής του. Στην Κύπρο επέστρεψε το 1898 και εργάστηκε ως διευθυντής στις σχολές Αγίου Σάββα και Αγίου Αντωνίου μέχρι το 1923. Ακολούθως δίδαξε παιδαγωγικά στο Παγκύπριο Γυμνάσιο (1923-1928). Πέθανε το 1929.

 

Ο Χαράλαμπος Μαραθεύτης έγραψε τα ακόλουθα σχολικά βοηθήματα, τα οποία εξέδωσε μεταξύ των ετών 1898 - 1910 στη Λευκωσία:

1) Φυσική Ἱστορία καί πραγματογνωσία πρός χρήσιν τῶν Δημοτικῶν Σχολείων (1898)

2) Κρίσεις ἐπί τοῦ αναλυτικοῦ προγράμματος τῶν Δημοτικῶν Σχολείων (1899)

3) Ὀρυκτολογία καί πραγματογνωσία (1899)

4) Φυτολογία καί πραγματογνωσία προς χρῆσιν τῆς Ε' και Στ' Δημοτικῶν Σχολείων (1905)

5) Ἱστορία τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος (1908)

6) Βυζαντινή καί νεοελληνική ἱστορία μετά τῶν σπουδαιοτέρων γεγονότων ἐκ τῆς κυπριακῆς ἱστορίας (1909)

7) Ἀναγνωσματάριον, μέρος Β' (1910).

 

Την περίοδο 1897 - 1906 εξέδωσε και το παιδαγωγικό περιοδικό «Εκπαίδευση», το οποίο τιμήθηκε το 1901 με χάλκινο μετάλλιο στην Κυπριακή Έκθεση που έγινε στο Ζάππειο Μέγαρο Αθηνών.