Νικόδαμος

Image

Βασιλιάς της αρχαίας κυπριακής Σαλαμίνας, κατά το πρώτο μισό του 5ου π.Χ. αιώνα. Μαρτυρείται από νομισματική πηγή. Σε νόμισμα της αρχαίας Σαλαμίνος αναγράφεται:

 

ΒασιλFος

Νικοδάμῳ 

Βα [σιλῆFος]

Σελαμινί [ων].

 

Ο Κύπριος αυτός βασιλιάς, πιθανώς διάδοχος του γνωστού Γόργου, δεν μνημονεύεται σε φιλολογικά κείμενα. Η βασιλεία του τοποθετείται περίπου μετά το 479 μέχρι και γύρω στο 450 π.Χ. Μετά τον Νικόδαμο άλλος γνωστός βασιλιάς της Σαλαμίνος — ίσως διάδοχός του — είναι ο Ευάνθης.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια