Νόμος Κυπρίων

Σχολιάζοντας τον στίχο Σ 29 της Οδύσσειας, ο Ευστάθιος (Εἰς Ὃμηρον, 1835.40) και τα αρχαία σχόλια, αναφέρουν ότι στον Όμηρο υπήρχε νόμος που εθεωρείτο κυπριακός. Ο νόμος αυτός αναφερόταν σε ζημιά που προκαλείται από γουρούνα σε σπαρμένο με σιτάρι χωράφι. Σύμφωνα μ’ αυτόν τον νόμο, αν μια γουρούνα κατέτρωγε το σπαρτό του ξένου χωραφιού, οι ιδιοκτήτες του είχαν το δικαίωμα να πιάσουν τη γουρούνα και να της βγάλουν τα δόντια (Νόμος ἦν, ὡς ἐάν εὑρεθῇ σῦς ἀλλότριον σπόριμον πεδίον βοσκομένη, ἐξωδοντίζετο).