Οσμάν πασάς Osman Pasha

Image

Οθωμανός κυβερνήτης της Κύπρου. Υπηρέτησε από τις 25 Ιουλίου 1838 έως και το Μάρτιο  του 1839. Δεν είναι βέβαιο αν διετέλεσε και δεύτερη φορά κυβερνήτης της Κύπρου. Αναφέρεται ότι επανήλθε στην Κύπρο στις 25 Ιουλίου 1840, μετά τη διακυβέρνηση του Χασσάν πασά (1839-40), αλλά ίσως πρόκειται για κάποιον άλλο κυβερνήτη με το όνομα Οσμάν. Ο Άγγλος πρόξενος στη Λάρνακα Lilburn δίνει την πληροφορία ότι ο Οσμάν πασάς πέθανε στις 27 Ιουνίου 1839. Σύμφωνα δε με τον Νεοκλή Κυριαζή, (Κυπριακά Χρονικά, Θ΄, σ. 76 και Γ, σ. 29) ο Οσμάν πασάς είχε δηλητηριαστεί από κάποιον Χατζή Ταχήραχαν, που έδρασε το 1821.

 

» Βλέπε λήμμα: Οθωμανοκρατία

 

Κατά την άφιξή του στην Κύπρο, χρησιμοποιώντας και τις στρατιωτικές ενισχύσεις που έφθασαν ταυτόχρονα μ’ αυτόν, αντιμετώπισε και κατέστειλε ταραχές που προκάλεσε η τουρκική φρουρά της Λευκωσίας σε αντίδραση προς τον προηγούμενο κυβερνήτη Σαΐδ Μεχμέτ Αγά, τον οποίο κατηγορούσαν ότι είχε καταχραστεί μεγάλα ποσά από τις προσόδους της Κύπρου που θα έπρεπε να είχαν κατατεθεί στο σουλτανικό ταμείο.

 

 

Πηγή:

  1. Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image