Αγιομαύρας ή Σαγκταμαύρας Ιούλιος Καίσαρ

Γιος του Κύπριου γραφέα Ιωάννη Σαγκταμαύρα ή Αγιομαύρα. Γεννήθηκε στη Νεάπολη της Ιταλίας το 1577. Φοίτησε στο ελληνικό φροντιστήριο του Αγίου Αθανασίου στη Ρώμη, όπου κι έζησε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του. Εργάστηκε ως γραφέας στην ιταλική πρωτεύουσα.