«συγγενής του βασιλέως»

Τίτλος που είχαν, κατά την Ελληνιστική περίοδο, οι αυλικοί αξιωματούχοι των Πτολεμαίων. Ο τίτλος αυτός συνοδεύει και τα ονόματα αριθμού προσώπων που εμφανίζονται σε κυπριακές επιγραφές από διάφορα μέρη του νησιού. Τα πρόσωπα αυτά υπήρξαν στην πλειονότητά τους «στρατηγοί», δηλαδή διοικητές, και «αρχιερείς» του νησιού. Οι επιγραφές, που προέρχονται κυρίως από την Παλαίπαφο, τη Σαλαμίνα και το Κούριον, συνόδευαν αφιερώματα πόλεων, στρατιωτικών σωμάτων, ιερατείων, συντεχνιών ή ατόμων προς τιμήν των «συγγενών των βασιλέων» για τις ευεργεσίες που οι ίδιοι ή μέλη των οικογενειών τους πρόσφεραν στους αφιερωτές. Μερικές φορές τα αφιερώματα προέρχονταν από τους ίδιους τους «συγγενείς» προς τιμήν των Πτολεμαίων βασιλιάδων. Από επιγραφές της Παλαιπάφου είναι γνωστά τα ονόματα των ακόλουθων «συγγενών του βασιλέως»: Αριστοκράτης, Αρχίας, Έλενος, Ισίδωρος, Ονήσανδρος και Πτολεμαίος Πτολεμαίου Αλεξανδρεύς. Από επιγραφές της Σαλαμίνος: Ἐλενος, Διογένης και Θεόδωρος. Και από επιγραφή του Κουρίου: Σέλευκος.