Ποπίλιος

Image

Αρχηγός ρωμαϊκής πρεσβείας η οποία έδρασε επεμβατικά στην ανατολική Μεσόγειο κατά τη σύγκρουση Αιγύπτου και Συρίας, το 168 π.Χ.

 

Ο βασιλιάς της Συρίας Αντίοχος Δ΄, με το πρόσχημα ότι ήθελε να αποκαταστήσει στον θρόνο της Αιγύπτου τον Πτολεμαίο Στ΄ Φιλομήτορα, επετέθη στην Αίγυπτο και ταυτόχρονα έστειλε στόλο του, ο οποίος κατέλαβε την Κύπρο. Για να μη προελάσει στην Αίγυπτο ζήτησε ως αντάλλαγμα να του παραχωρηθεί η Κύπρος και μέρος της Αιγύπτου στις εκβολές του Νείλου.

 

Επειδή αυτό απορρίφθηκε από τους Πτολεμαίους, ο Αντίοχος προχώρησε ως έξω από την Αλεξάνδρεια. Εκεί όμως τον συνάντησε ρωμαϊκή πρεσβεία υπό τον Ποπίλιο, ο οποίος του παρέδωσε ψήφισμα της ρωμαϊκής Συγκλήτου και τον διέταξε να το διαβάσει και να δώσει άμεση απάντηση. Ο Αντίοχος, που στην αρχή δυστροπούσε, αναγκάστηκε να συμμορφωθεί στις εντολές της ρωμαϊκής Συγκλήτου και να εγκαταλείψει την Αίγυπτο.

 

Στη συνέχεια ο Ποπίλιος, με τους άλλους πρέσβεις, έπλευσε προς την Κύπρο, απ’ όπου έδιωξε τον στόλο και τις άλλες στρατιωτικές δυνάμεις του Αντιόχου.

 

Πηγή:

 

Μεγάλη Κυπραική Εγκυκλοπαίδεια